Voor zwembad de Groene jager heeft Studio Buskruit een nieuw logo ontworpen met daarbij een nieuw karakter; Arent, de groene jager. Arent komt uit een verhaal dat zich 600 jaar geleden afspeelde in de omgeving rond het zwembad en waar het zwembad zijn naam aan heeft ontleend. Het nieuwe karakter komt voor op alle uitingen zoals, flyers, abonnementen, briefpapier en advertentie. www.zwembaddegroenejager.nl